Zakład Inżynierii Środowiska

"EKOSYSTEM"

Karolina Kazimierczak

  • "Emisja pyłów i gazów do powietrza"
  • "Emisja pyłów i gazów do powietrza"
  • "Emisja pyłów i gazów do powietrza"

Ochrona Środowiska

Służymy pomocą przedsiębiorstwom w dostosowaniu ich do aktualnych wymogów ochrony środowiska. Proponujemy kompleksową obsługę, począwszy od uregulowania stanu formalno-prawnego, po bieżący nadzór nad sprawami ochrony środowiska w Państwa firmie.

image3

Oferujemy usługi w zakresie:

-wykonywania raportów oddziaływania na środowisko inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- opracowania wniosków o wydanie pozwolenia na emisję pyłów lub gazów do powietrza (pozwolenia sektorowe)

- przygotowanie operatów wodno – prawnych

- prowadzenie konta zakładu w Krajowej Bazie o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Emisjach (KOBIZE)

- wprowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami począwszy od określenia źródeł powstawania odpadów w obsługiwanej firmie, przeszkolenie jej pracowników, poprzez pomoc w znalezieniu odbiorców odpadów i przygotowanie niezbędnych dokumentów wymaganych przez urzędy: Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na transport, zbieranie oraz przetwarzanie odpadów oraz prowadzenie sprawy aż do uzyskania pozytywnej decyzji administracyjnej (zezwolenia)

- korzystania ze środowiska (naliczenie opłat)- określamy wielkości emisji i poborów w obsługiwanej firmie, ustalamy wysokość opłat zgodnie z aktualnym stanem prawnym oraz sporządzamy dokumenty ewidencyjne w formie gotowej do przedłożenia właściwym organom ochrony środowiska przez okres jednego roku

- przeglądów środowiskowych firm - określamy wymagania prawa ochrony środowiska dotyczące obsługiwanego podmiotu, rozpoznajemy stan faktyczny w firmie i opracowujemy stosowny raport określający niezbędne działania

- stałej obsługi i ekoksięgowości - stała obsługa firm polega na prowadzeniu księgi ewidencji odpadów, korzystania ze środowiska, opakowań itp. wraz ze sporządzaniem sprawozdań dla właściwych urzędów oraz bieżący nadzór nad sprawami ochrony środowiska w przedsiębiorstwie