Zakład Inżynierii Środowiska

"EKOSYSTEM"

Karolina Kazimierczak

  • "Emisja pyłów i gazów do powietrza"
  • "Emisja pyłów i gazów do powietrza"
  • "Emisja pyłów i gazów do powietrza"

Outsourcing

Proponujemy kompleksową obsługę firm z dziedziny BHP i ochrony środowiska w ramach outsourcingu.

image2

Korzystanie z usług firmy zewnętrznej, należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki outsourcingowi, Państwa firma może zrezygnować z wielu czasochłonnych funkcji i skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli na swoich kluczowych kompetencjach i kierunkach rozwoju.

Klientom naszym zapewniamy:

- profesjonalne wykonanie powierzonych zadań

- zgodność z obowiązującymi przepisami prawa

- poufność wszelkich danych

- indywidualne podejście do każdego z klientów

W ramach stałej współpracy z dziedziny ochrony środowiska proponujemy następujący zakres usług:

- doradztwo w zakresie przepisów ochrony środowiska

- analizę zgodności z przepisami

- naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym opłaty produktowej)

- założenie i prowadzenie ewidencji odpadów (karty ewidencji i karty przekazania odpadów)

- sporządzanie rocznych sprawozdań o ilości wytworzonych i przekazanych odpadów