Zakład Inżynierii Środowiska

"EKOSYSTEM"

Karolina Kazimierczak

  • "Emisja pyłów i gazów do powietrza"
  • "Emisja pyłów i gazów do powietrza"
  • "Emisja pyłów i gazów do powietrza"

Wdrożenie Systemów Zarządzania

Ogólna oferta wdrożenia systemu zarządzania:

- System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008

- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą BS OHSAS 18001:2007

image1

Oferujemy również zintegrowanie systemów w zależności od Państwa potrzeb, a także wdrożenie wybranych elementów poszczególnych systemów, np. metody kontroli jakości wyrobów, doskonalenie procesów, audyty dostawców, analizę zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowisku pracy, zarządzanie odpadami, i inne.

Certyfikaty jakości i bhp stały się standardem w wielu branżach. Oprócz oczywistych korzyści dla działania firmy, pozwalają na uzyskanie prestiżu i wiarygodności w oczach partnerów handlowych. Posiadanie certyfikatów związanych z poszczególnymi systemami zarządzania jest coraz częstszym wymogiem w przetargach, eksporcie czy kooperacji z firmami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

Przygotujemy Państwa Firmę do uzyskania odpowiednich certyfikatów zgodnych z międzynarodowymi normami i standardami.

Nasze usługi obejmują szkolenia, audyty, konsultacje i pomoc w kompleksowym wdrażaniu systemu, począwszy od audytu wstępnego, poprzez wszystkie wymagane szkolenia, pomoc przy opracowaniu i wdrażaniu dokumentacji, aż do pomocy przy wyborze jednostki certyfikującej i przygotowaniu do certyfikacji.

Oferujemy kompleksową usługę wdrożenia poszczególnych systemów zarządzania gwarantującą otrzymanie certyfikatu, jak i późniejsze utrzymanie i ich modyfikowanie w zależności od potrzeb.

W trakcie wdrażania systemu oferujemy zastosowanie w Państwa Firmie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i wprowadzenie narzędzi wspomagających zarządzanie strategiczne i operacyjne w różnych obszarach działalności.

Etapy wdrażania systemu
1. Przygotowanie wdrożenia:
- rozeznanie i identyfikacja istniejących procesów i stosowanej dokumentacji
- przeprowadzenie audyty wstępnego
- przedstawienie raportu z audytu pokazującego słabe i mocne strony firmy
- opracowanie wykazu działań poprawy po audycie wstępnym
2. Szkolenia
- szkolenie ogólne dla kadry kierowniczej o Systemie Zarządzania
- szkolenie dotyczące wymagań wynikających z odpowiednich norm
- szkolenie dla zespołu opracowującego instrukcje i procedury
- przeszkolenie i przygotowanie do samodzielnej pracy nad dokumentacją systemu